Demokratiskt Folkstyre är ett partipolitiskt neutralt försök att skapa ett demokratiskt system som är rättvist för alla, istället för att omväxlande majoriteter turas om att bestämma över folket.

Syftet är att med opinionsbildning driva en folkrörelse som kräver en förbättring och modernisering av vårt föråldrade representativa parlamentariska system som visat sig leda till en oönskad polarisering av samhället.

Logotypen för Demokratiskt Folkstyre symboliserar den första av de tre demokratiska systemförbättringar som föreslås på denna hemsida. Symbolen är ett diagram över det rättvisa valsystem som beskrivs under rubriken Medelvärdesbeslut.

De två andra systemförbättringarna beskrivs under rubrikerna Direktdemokrati och Digitala val. Tillsammans utgör dessa tre systemförbättringar förutsättningen för ett fullt utbyggt Demokratiskt Folkstyre.

Vilken politik som sedan bedrivs i ett sådant system är helt upp till medborgarna själva. En sann demokrat gläds när landets politik motsvarar hela folkets vilja, även om den inte motsvarar ens egen.

Just därför ska Demokratiskt Folkstyre endast införas i den takt som folket i ett land önskar och är redo för, och alltid parallellt med det rådande systemet!

Jag som tagit initiativet till Demokratiskt Folkstyre heter Lennart Hallström och bor i den del av Småland som både frihetskämpen Nils Dacke och demokratikämpen Vilhelm Moberg levde och verkade i.

Utan att göra ytterligare jämförelser med dessa två legendariska frihetsvärnare hoppas även jag kunna skapa opinion för ett mer rättvist demokratiskt folkstyre i vårt land!

Du når mig enkelt via epost till info@demokratisktfolkstyre.se, men om det gäller synpunkter på innehållet i något av mina inlägg så får du hellre kommentera det och föra dialogen med mig direkt på hemsidan.