Demokratiskt Folkstyre är ett försök att skapa ett demokratiskt system som är rättvist för alla, istället för att tillfälliga majoriteter turas om att bestämma över folket i vårt land.

Ordet demokrati har i vårt samhällssystem fått betydelsen majoritetens diktatur, och ordet folkstyre kan i värsta fall vara benämningen på ett totalitärt system som styrs av en revolutionär folkarmés ledare efter ett väpnat maktövertagande.

Tillsammans blir däremot de båda orden Demokratiskt Folkstyre inte bara en garant för att folkstyret har tillkommit på demokratisk väg utan även att demokratin är av den sort som ger samtliga medborgare verklig makt över hur landet styrs.

Syftet med denna hemsida är att påverka samhällsopinionen att kräva en förbättring och modernisering av vårt föråldrade representativa demokratiska system som visat sig leda till en oönskad polarisering av samhället.

Logotypen för Demokratiskt Folkstyre symboliserar den första av de tre demokratiska systemförbättringar som föreslås på denna hemsida. Symbolen är ett diagram över det rättvisa valsystem som beskrivs under rubriken Medelvärdesbeslut.

De två andra systemförbättringarna beskrivs under rubrikerna Direktdemokrati och Digitala val. Tillsammans utgör dessa tre systemförbättringar förutsättningen för ett fullständigt Demokratiskt Folkstyre.

Vilken politik som sedan bedrivs i ett sådant system är helt upp till medborgarna själva. En sann demokrat gläds när landets politik motsvarar hela folkets vilja, även om den inte motsvarar ens egen.

Just därför ska Demokratiskt Folkstyre endast införas i den takt som folket i ett land önskar och är redo för, och alltid parallellt med det rådande systemet!

Jag som tagit initiativet till Demokratiskt Folkstyre heter Lennart Hallström och bor i den del av Småland som både folkresningsledaren Nils Dacke och demokratikämpen Vilhelm Moberg levde och verkade i.

Utan att göra ytterligare jämförelser med dessa två legendariska frihetsvärnare hoppas även jag kunna skapa opinion för ett mer rättvist demokratiskt folkstyre i vårt land!

Du når mig enkelt via epost till info@demokratisktfolkstyre.se, men om det gäller synpunkter på innehållet i något av mina inlägg så får du hellre kommentera det och föra dialogen med mig direkt på hemsidan.