2. Andra steget

MEDELVÄRDESBESLUT i form av flervalsalternativ.

Alla numeriska frågor får flera alternativ motsvarande de olika partiernas uppfattning i frågan. Därmed kan ett mer exakt medelvärde räknas fram som beslut.

DIGITALA VAL i form av en mobilapplikation för röstning.

När tillräcklig säkerhet har uppnåtts för ett nationellt digitalt valsystem ges alla medborgare möjlighet att även rösta via mobiltelefon.

DIREKTDEMOKRATI genom röstning i alla större frågor.

Med mobilröstning kan allt fler frågor beslutas genom ett ökat medborgarinflytande för alla som vill. Man kan även rösta mobilt på alla medborgarkontor.

 

←  Bakåt till Steg 1                      Vidare till Steg 3  →

 


FÖLJDFRÅGOR:

 

När tas 4%-spärren bort med Demokratiskt Folkstyre?

Så snart den digitala tekniken möjliggör direktdemokratisk röstning med mobilapp så tas alla spärrar bort. Då kan röstning ske ända ner på individnivå.

 

Gynnas enbart de som har dator/mobil av Demokratiskt Folkstyre?

Nej, de som saknar egen dator/mobil kan rösta på varje medborgarkontor eller genom att låna en dator/mobil av någon vän eller granne. Att ha en egen digital utrustning är bara en ren bekvämlighet, och inte alls nödvändigt för att rösta.

 

Går det att få fram säker digital teknik för röstning?

Ja, med blockchain-teknik går det att skapa system för säkerhet och identifiering som samtidigt inte utgör någon integritetsrisk. Dessa egenskaper är unika för denna teknik och är därför en förutsättning för digital direktdemokrati. Därför behöver denna typ av system finnas innan just detta steg i Demokratiskt Folkstyre kan tas.

Läs mer om de blockchain-baserade digitala valsystem som används redan idag under rubriken Externa Länkar i vänstra menyn!