Stegvist folkstyre

Det krävs att tre förutsättningar är på plats innan ett fullt utbyggt demokratiskt folkstyre kan råda i vårt land.

 1. Medelvärdesbeslut istället för majoritetsbeslut.
 2. Direktdemokrati istället för representativ demokrati.
 3. Digitala val istället för valsedlar.

De två första beskrivs utförligt i tidigare texter och videor och är båda helt beroende av den tredje – digitala val.

(Se exempel på digitala valsystem i menyn Externa Länkar till vänster på hemsidan.)

I riksdag och fullmäktige röstas redan digitalt sedan länge, även om valsedlar fortfarande används vid vissa slutna omröstningar för att dölja vem som röstar på vad.

Nästa steg i digitaliseringen blir sannolikt vallokalens röstbås som förses med knappar och tangentbord för digital röstning som parallellt alternativ till valsedlar vart fjärde år.

Därefter är steget inte långt till att även kunna rösta via mobilen från bostaden. Detta skulle även kunna öka valdeltagandet i hög grad.

Först när mobilröstning införts kan direktdemokrati introduceras parallellt med de befintliga systemen i fullmäktige och riksdag. Till en början enbart på lokal nivå.

En direktdemokratisk röst motsvarar ju bara en bråkdel av en fullmäktigeröst, så det krävs väldigt många direktdemokratiska röster i en fråga för att det ska märkas. På riksdagsnivå behövs ännu fler direktdemokratiska röster för att det ska göra någon skillnad.

Den som vill rösta direktdemokratiskt måste först välja detta alternativ vid valet var fjärde år så att den rösten motsvarar en del av en tom stol i fullmäktige eller riksdag. På detta sätt ser man tydligt hur stor del av kammaren som består av direktdemokratiska väljare.

Som var och en förstår innebär detta systemskifte en så övergripande förändring av vår demokrati att det måste få ta den tid det tar att anpassa den nuvarande representativa formen till att även innefatta den nya direktdemokratiska. Den nuvarande formen bibehålls parallellt med den nya så länge någon vill använda sig av den.

Störst förändring blir det för våra politiker, och hur denna förändring kan se ut beskriver och diskuterar jag fortlöpande på min hemsida Demokratiskt Folkstyre – För en rättvis demokratisk politik! www.demokratisktfolkstyre.se

3 thoughts on “Stegvist folkstyre

 1. Tamary Herdebrant

  Hej.

  Jag tänker att det finns stor risk för mutor och tvång, både direkta och indirekta, om ”man” inte måste stå ensam bakom en skärm och göra sitt val. Men digital legitimation, digitala röstlokaler som dess utom kan finnas lätt tillgängliga där vi gör andra vardagsärenden tror jag på.

   
  Reply
 2. lennarthallstrom

  Risken finns definitivt för både mutor och tvång – precis lika mycket som den finns i det nuvarande systemet. Någon kan idag tvinga eller muta dig att själv smygfilma hela ditt röstförfarande för att visa att du verkligen röstat exakt enligt de direktiv du fått.

  Jag tror främst på att risken att sälja sin röst ökar, fast detta motsvarar ju trots allt den personens fria val, och blir därmed legitimt ur strikt demokratisk synpunkt. Det är betydligt värre idag när politiska representanter mutas till att rösta på ett annat sätt än deras väljare önskar.

  Genom att Demokratiskt Folkstyre är avsett att införas parallellt och stegvis så blir din fråga en av många parametrar som lätt kan studeras och förebyggas medan den är försumbar i sammanhanget. Visar det sig att någon sådan parameter utgör ett olösligt och påtagligt problem så skrotar man helt enkelt den delen av mitt lösningsförslag. Allt måste prövas i liten skala innan det införs i större skala!

   
  Reply
  1. Tamary Herdebrant

   Får nog suga på de där lite. 🙂

   ”Risken finns definitivt för både mutor och tvång – precis lika mycket som den finns i det nuvarande systemet. Någon kan idag tvinga eller muta dig att själv smygfilma hela ditt röstförfarande för att visa att du verkligen röstat exakt enligt de direktiv du fått.”
   Det samma gäller idag för att sälja sin röst, så det hotet kanske inte heller är så stort.

    
   Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *