Stegvist folkstyre

Det krävs att tre förutsättningar är på plats innan ett helt demokratiskt folkstyre kan råda i vårt land.

  1. Medelvärdesbeslut istället för majoritetsbeslut.
  2. Direktdemokrati istället för representativ demokrati.
  3. Digitala val istället för valsedlar.

De två första beskrivs utförligt i tidigare kapitel och är båda helt beroende av den tredje – digitala val.

I riksdag och fullmäktige röstas redan digitalt sedan länge, även om valsedlar fortfarande används vid vissa slutna omröstningar för att dölja vem som röstar på vad.

Nästa steg i digitaliseringen blir sannolikt vallokalens röstbås som förses med knappar och tangentbord för digital röstning som parallellt alternativ till valsedlar vart fjärde år.

Därefter är steget inte långt till att även kunna rösta via mobilen från bostaden. Detta skulle även kunna öka valdeltagandet i hög grad.

Först när mobilröstning införts kan direktdemokrati introduceras parallellt med de befintliga systemen i fullmäktige och riksdag. Till en början enbart på lokal nivå.

En direktdemokratisk röst motsvarar ju bara en bråkdel av en fullmäktigeröst, så det krävs väldigt många direktdemokratiska röster i en fråga för att det ska märkas. På riksdagsnivå behövs ännu fler direktdemokratiska röster för att det ska göra någon skillnad.

Den som vill rösta direktdemokratiskt måste först välja detta alternativ vid valet var fjärde år så att den rösten räknas med som en del av en tom stol i fullmäktige eller riksdag. På detta sätt ser man tydligt hur stor del av kammaren som består av direktdemokratiska väljare.

Som var och en förstår innebär detta systemskifte en så övergripande förändring av vår demokrati att det måste få ta den tid det tar att anpassa den nuvarande formen till att även innefatta den nya. Den nuvarande formen bibehålls parallellt med den nya så länge någon vill använda sig av den.

Störst förändring blir det för våra politiker, och denna kan se ut beskriver och diskuterar jag fortlöpande på min politiska hemsida Demokratiskt Folkstyre – För en rättvis demokratisk politik!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *