Framtidens politiker

Vi kommer att behöva en helt ny sorts politiker i framtiden, med närmast motsatta egenskaper mot dagens politiker.

Förmågan att ta tillvara alla medborgares intressen i sann demokratisk anda kommer att vara riktmärket för framtidens väljare när de väljer vilken politiker de har mest förtroende för.

En politiker som i en debatt inleder med att förklara vad som är bra med motpartens politik och först därefter kommer med förslag till förbättringar visar tydligt att det handlar om att samarbeta sig fram till de bästa lösningarna istället för att konfrontera varandra i en primitiv kraftmätning från en svunnen tid.

Förmågan att se värdet av andra människors tankar, åsikter och idéer blir avgörande för hur framgångsrik framtidens politiker kan bli. Den som inte använder motparternas invändningar mot den egna politiken som ett sätt att förbättra den ytterligare kommer inte att bli långlivad.

Konsten att föra samhället framåt i en takt som alla medborgare kan acceptera är till lika delar en pedagogisk uppgift och en politisk uppgift. Hänsynstagande till de som vill framåt i snabbare takt och de som inte vill framåt alls är en balansgång som endast en verkligt skicklig politiker klarar av att bemästra.

All politik i en demokrati består av kompromisser, och just förmågan att hitta de mest optimala kompromisserna – dvs de som inte ens upplevs som kompromisser – blir den mest uppskattade förmågan i framtidens politik.

Ett exempel: Ena parten vill att det ska vara helt tyst i huset på kvällarna och den andra vill kunna öva trumpet. En kompromiss är att trumpetaren spelar hälften så starkt hela tiden vilken ingen av dem tycker är en bra idé. En annan kompromiss är att varannan dag är tyst och varannan spelas trumpet, vilket heller ingen av dem tycker är bra. En tredje kompromiss är att båda anger vilka kvällar de inte är hemma och gör upp ett schema efter det som båda är nöjda med. Detta är en typ av kompromiss som inte ens upplevs som en kompromiss av någondera parten. Båda får ju precis som de vill på detta sätt!

Exemplet ovan är den typ av lösning som framtidens politiker kommer att behöva komma med, istället för kompromisser som inte tillgodoser någondera parten. Det kräver ett tänkande och en finurlighet som dagens politiker helt saknar eller är helt ointresserade av.

Redan nu kan dagens politiska partier förbereda sig inför framtiden genom att öva sina unga politiker att bli bra på att finna lösningar som även deras politiska motståndare kan acceptera. Detta kräver dock ett paradigmskifte i synen på vad politik är så risken är stor att de istället fortsätter som vanligt och blir alltmer ointressanta som trovärdiga alternativ för framtidens väljare.

Denna fråga och mycket annat beskriver och diskuterar jag fortlöpande på min hemsida Demokratiskt Folkstyre – För en rättvis demokratisk politik! www.demokratisktfolkstyre.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *