När blev demokrati en tävling?

Demokrati betyder folkstyre, att folket styr ett land. Detta gör de genom att rösta så att det blir tydligt vad folket vill. Så långt är allting gott och väl.

Den mest optimala formen av demokrati ger varje medborgare ett proportionellt inflytande över beslutet i varje enskild samhällsfråga, och ambitionen för en demokrati bör rimligtvis vara att varje beslut så väl som möjligt motsvarar medborgarnas sammanlagda vilja i frågan.

Och det är här som nånting har gått snett!

Demokratin i sin nuvarande form har istället blivit en tävling om vilken halva av befolkningen som ska bestämma över den andra halvan! Är det bara jag som anser att detta knappast kan kallas för demokrati?

Det vi kallar demokrati idag är i själva verket majoritetens diktatur. De som är flest bestämmer över de som är färre. Hur har det blivit så?

Från början handlade folkstyret i vårt land enbart om att välja vem som skulle vara folkets ledare. Därefter kunde ledaren bestämma helt efter eget huvud. Förhoppningsvis omgiven av kloka rådgivare.

Fram tills dess hade man avgjort vem som skulle vara ledare genom att slåss tills den ena ledarens anhängare besegrade den andres, eller genom att helt enkelt lönnmörda den ena ledaren.

Att istället rösta fram en ledare var därför främst ett smart sätt att undvika krig mellan ledarnas anhängare. Man insåg ju efter ett tag att den ledare som hade flest anhängare brukade vinna kriget och då kunde man ju lika gärna rösta istället för att slåss.

De som fick rösta vid denna tid var naturligtvis inte hela folket utan enbart de som hade detta privilegium på grund av sin samhällsposition. I detta avseende har vår nuvarande demokrati utvecklats ordentligt till att omfatta varje medborgare från 18 års ålder.

Men när det gäller vad vi har att rösta på har det inte hänt lika mycket! Vi har ett antal partier att välja mellan, och de partier som tillsammans lyckas få majoriteten av våra röster kan sedan bestämma utan att ge de övriga något som helst inflytande över besluten – även om det bara skiljer någon enstaka procent mellan dem.

Detta sätt att styra vårt land liknar tyvärr alltför mycket det medeltida envåldstyret snarare än ett demokratiskt folkstyre där varje medborgares röst påverkar varje politiskt beslut. Nästan halva befolkningen ställs idag helt utanför möjligheten att ha inflytande över samhällsbesluten efter varje val.

Jag tror att tiden nu är mogen för att ändra på detta så att vi kan få en demokrati värd namnet! Hur denna kan utformas beskriver och diskuterar jag fortlöpande på min hemsida Demokratiskt Folkstyre – För en rättvis demokratisk politik! www.demokratisktfolkstyre.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *