Demokrati utan förlorare

I ett rättvist demokratiskt system finns inga förlorare. Men det beror förstås på vad man menar med att förlora.

Om du anser att din egen vilja är viktigare än andras i ett gruppbeslut så blir du så klart en förlorare varje gång du inte får exakt som du vill.

Om du däremot anser att andras vilja är lika viktig som din egen så blir ingen förlorare i ett gruppbeslut – allas vilja får lika stort inflytande över beslutet. Gruppens vilja vinner och du är med i gruppen som en av vinnarna!

Men om nästan hälften av deltagarnas vilja skulle ignoreras i gruppbeslutet så blir dessa verkliga förlorare som inte alls får något inflytande över beslutet!

Och det är tyvärr så vår nuvarande demokrati fungerar idag. Ett system som skapar vinnare och förlorare istället för ett demokratiskt folkstyre utan förlorare.

Det första som behöver göras är därför att se till att det man röstar om är utformat så att det går att hitta ett medelvärde av de olika alternativen beroende på hur rösterna fördelats.

Istället för att välja om vi ska ha kärnkraft eller inte så väljer man hur många kärnkraftverk vi ska ha eller avveckla.

Varje parti kan då lägga fram varsitt förslag i dessa frågor som alla sedan får rösta på. Låt oss säga att röstresultatets medelvärde blev 2 kärnkraftverk. Då är saken klar och ingen förlorade, eftersom detta resultat är exakt vad folket som grupp ville!

Med detta sätt att utforma vad man väljer mellan och röstar om uppnås dessutom andra fördelar till följd av medelvärdesresultatet:

Företagen i ett land vill helst ha förutsägbara spelregler i samhället för att våga investera och utveckla sin verksamhet. Med demokratiskt folkstyre blir det mindre tvära kast i politiken genom att det rättvisa medelvärdets politik råder istället för att ömsom den ena halvans politik och ömsom den andra halvans politik är den som styr.

Medelvärdesbeslut kan införas stegvis i ett land genom att först tillämpas på valet av politiker vart fjärde år, och därefter i alla folkomröstningar under mandatperioden.

Sedan införs det på samma sätt i riksdag, kommuner och landsting, för att slutligen även införas i ett direktdemokratiskt system.

Hur ett direktdemokratiskt system kan utformas och införas beskriver och diskuterar jag fortlöpande på min hemsida Demokratiskt Folkstyre – För en rättvis demokratisk politik! www.demokratisktfolkstyre.se

(Du kan även provrösta på ett antal frågor till höger eller längre ner på denna hemsida för att se hur Medelvärdesbeslut skiljer sig från Majoritetsbeslut och Medianbeslut.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *