Om Demokratiskt Folkstyre

Här följer en extremt kort sammanfattning av Demokratiskt Folkstyre för den som inte orkar läsa de korta beskrivande texterna på hemsidan www.demokratisktfolkstyre.se

Demokratiskt Folkstyre är namnet på ett förslag till ett mer utvecklat och rättvist demokratiskt system än det nuvarande. Det baseras på tre grundläggande förbättringar av demokratin som kan införas stegvis och parallellt med det befintliga systemet i den takt som är praktiskt genomförbar.

1. Medelvärdesbeslut istället för majoritetsbeslut

Detta innebär en förändring i själva röstningsförfarandet. Man väljer mellan ett antal siffervärden i den fråga saken gäller – t ex skattesatser, tidsplaner, bidrag, löner, budgetar, avgifter, ansökningar, taxor, gruppstorlekar, avtalsperioder, procentsatser, avdrag etc.

När alla har röstat räknas medelvärdet av resultatet fram matematiskt och utgör det gemensamma beslutet för gruppen. Varje röst får lika stort inflytande över beslutet, och beslutet motsvarar hela gruppens sammanlagda röst i frågan. Demokratin vinner, ingen förlorar och beslutet är rättvist.

2. Digitala val

Detta är redan infört i riksdag och fullmäktige sedan länge, men behöver utvecklas till att erbjuda många fler röstalternativ än bara ja, nej och avstår, för att kunna användas till Medelvärdesbeslut enligt ovan.

Dagens digitala valsystem behöver även utvecklas till att omfatta hela befolkningen i riksdagsvalen vart fjärde år och i folkomröstningar däremellan.

På längre sikt behöver valsystemet även byggas ut till att omfatta alla medborgares möjlighet till direktdemokratisk medverkan i varje samhällsfråga.

3. Direktdemokrati

När digitaliseringen i samhället har nått så långt att man enkelt kan överföra pengar på ett säkert sätt via mobiltelefon är det dags att även införa direktdemokrati på motsvarande enkla och säkra sätt.

Alla medborgare som så önskar ska kunna lägga sin röst i varje samhällsfråga som intresserar dem, och dessa röster ska räknas med i beslutet parallellt med det representativa system vi har idag.

Först behöver dock Medelvärdesbeslut enligt ovan ha införts. Det är det mest primära för ett rättvist demokratiskt folkstyre.

 

Har du frågor eller funderingar efter att ha läst denna sammanfattning rekommenderar jag att du läser vidare i de mer detaljerade texterna på hemsidan www.demokratisktfolkstyre.se där du antagligen hittar de svar eller förtydliganden du söker. Annars är du även välkommen att använda kommentarsfältet nedan eller maila mig på info@demokratisktfolkstyre.se!

Jag som står bakom Demokratiskt Folkstyre heter Lennart Hallström och är en allmänpolitiskt intresserad privatperson som hittills valt att hålla en mycket låg profil. Demokratifrågan anser jag dock är så viktig att jag nu är redo att göra min röst hörd i vidare kretsar och skapa opinion för en mer utvecklad och rättvis demokrati än den vi har idag.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *