Dags för direktdemokrati!

Direktdemokrati innebär att ett lands medborgare har möjligheten att aktivt påverka så många samhällsbeslut som möjligt genom röstning.

Hittills har det främst förekommit i folkomröstningar gällande speciella frågor som EU-medlemskap, kärnkraften och högertrafik, och då har resultatet ändå i vissa fall enbart varit rådgivande för de verkliga beslutsfattarna i regering och riksdag.

Verklig direktdemokrati innebär att samtliga politiska samhällsfrågor avgörs genom lokala och nationella folkomröstningar, vilket hittills varit en alltför omfattande process för att ens kunna vara praktiskt möjlig.

Men tack vare den utbredda digitaliseringen av samhället står vi nu inför den historiska möjligheten att kunna låta varje medborgare som så önskar ge sin röst i varje fråga som kommer upp till beslut.

Detta skulle för första gången någonsin innebära ett verkligt folkstyre.

Men direktdemokrati är nästan lika illa som representativ demokrati om den enbart blir ett val mellan två alternativ varav det ena vinner och det andra förlorar.

För att direktdemokrati ska kunna kallas demokratiskt folkstyre behöver det i varje fråga tillföras betydligt fler alternativ att välja mellan som möjliggör ett rättvist Medelvärdesbeslut i respektive fråga. (Läs mer om detta i avdelningen Medelvärdesbeslut.)

Men direktdemokrati är oavsett detta ett mycket viktigt steg på vägen och ett av fundamenten i demokratiskt folkstyre.

Hur ett rättvist direktdemokratiskt system kan utformas och införas beskriver och diskuterar jag fortlöpande på min hemsida Demokratiskt Folkstyre – För en rättvis demokratisk politik! www.demokratisktfolkstyre.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *