Författare: lennarthallstrom

Om Demokratiskt Folkstyre

Continue Reading

När blev demokrati en tävling?

Continue Reading

En demokrati värd namnet!

Continue Reading

Demokrati utan förlorare

Continue Reading

Dags för direktdemokrati!

Continue Reading

Digital demokrati

Continue Reading

Medelvärdesbeslutsymbolen

Continue Reading

En ny sorts politiker

Continue Reading

”Matematisk konsensus”

Continue Reading

Medelvärde vs Medianvärde

Continue Reading

Mot direktdemokrati

Continue Reading

Stegvist folkstyre

Continue Reading

Politikerns framtida roll

Continue Reading

Majoritetsproblemet

Continue Reading

Politiker som tjänar folket

Continue Reading

Framtidens politiker

Continue Reading

Ändrad regeringsform

Continue Reading