Mot direktdemokrati

Jag är medveten om att många har invändningar mot att låta vanligt folk få rösta i frågor som de inte är insatta i eller som de har “fel” åsikter om – men detta är inget annat än ett djupt folkförakt.

De som inte är insatta i en fråga bryr sig normalt inte om att rösta i frågan, och de som har “fel” åsikter har bara en annan åsikt än du själv.

Att ha “fel” åsikt är demokratins mest grundläggande rättighet och just det som skiljer den från en diktatur, där alla måste ha “rätt” åsikt för att undvika att bli utstötta, fängslade, torterade eller avrättade.

Den som är emot direktdemokrati är i själva verket emot demokrati, eftersom varje sann demokrat önskar inget hellre än att varje medborgares röst får samma möjlighet till inflytande på varje beslut.

Givetvis kan de medborgare som är mer insatta ha en ”bättre” åsikt än de som inte är lika insatta, och beslutet kanske därför inte blir så bra som om enbart de väl insatta medborgarna skulle få rösta. Men detta är ju inte syftet med demokrati!

Syftet med demokrati är att få fram de beslut som motsvarar folkviljan som grupp – inte att få fram de allra bästa besluten. Och vitsen med detta är att hela folket ska känna sig delaktiga och förenade i det mest rättvisa beslutet. Man får därmed ett land som alla kan vara stolta över och som håller ihop.

Annars riskerar samhället istället att splittras och polariseras mellan en politisk elit och en folklig underklass som inte står bakom de ”bättre” beslut som tas av eliten. Dvs precis som det alltmer har kommit att bli med vårt lands representativa demokrati med majoritetsbeslut i alla frågor.

Direktdemokrati kommer dock av nödvändighet att införas stegvis och parallellt med det gamla systemet, vilket innebär att de eventuella politiska problem som uppstår blir hanterliga och kan förebyggas innan nästkommande steg ska tas.

Det stegvisa införandet beror framför allt på digitaliseringen av valsystemet. En helt analog direktdemokrati kommer alltid att vara begränsad till ett antal mycket resurskrävande folkomröstningar liknande ordinarie riksdagsval till sin utformning.

I takt med ett utbyggt digitalt valsystem skulle direktdemokrati kunna tillämpas i allt fler samhällsfrågor för att slutligen tillämpas i samtliga frågor.

Hur ett digitalt valsystem kan utformas och införas beskriver och diskuterar jag fortlöpande på min hemsida Demokratiskt Folkstyre – För en rättvis demokratisk politik! www.demokratisktfolkstyre.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *