En ny sorts politiker

Demokratiskt Folkstyre innebär så stora förbättringar av det nuvarande politiska valsystemet att det även kommer att resultera i nödvändiga förbättringar av landets politiker.

Många av dem kan fortsätta representera sina respektive partier på samma sätt som hittills, eftersom det även finns många medborgare som kommer att vilja rösta på och representeras av ett parti på samma sätt som de alltid har gjort.

Men i takt med att direktdemokrati och digitalt röstande införs så kommer allt fler att överge dessa politiker för att själva ta över deras funktion i samhället i större eller mindre omfattning.

De flesta kommer dock inte att vara beredda att engagera sig och rösta i varje fråga, och dessa kan då istället ge fullmakt åt en privatperson eller politiker att även rösta åt dem. Detta påminner lite om möjligheten att kryssa för en person på valsedeln, men går betydligt längre än så!

Fullmaktspolitiker är den som har fått fullmakt att rösta i varje direktdemokratisk fråga för en eller flera medborgare på de villkor som fullmakten gäller.

Detta ställer höga krav på förtroende för fullmaktspolitiker, och endast de som visar sig förtjäna detta förtroende kommer att kunna representera andra på detta sätt.

Det kan dels vara politiker som strikt följer sitt partis program i varje fråga, men det kan även vara politiker som driver en annan linje än partilinjen i vissa frågor. Dessutom kan det vara privatpersoner med eller utan partitillhörighet som åtnjuter stort förtroende för sin högst personliga politiska uppfattning.

Detta kommer att få till följd att vem som helst kan bli fullmaktspolitiker närsomhelst, och att den elit av yrkespolitiker eller karriärpolitiker som finns idag får se sin ställning hotad av politiskt insatta privatpersoner som tidigare valt att stå utanför den formella partipolitiken.

Om Demokratiskt Folkstyre infördes fullt ut över en natt skulle det bli väldig turbulens inom politikerkåren, inte minst av ovanstående skäl. Därför är det både självklart och nödvändigt att Demokratiskt Folkstyre införs stegvis och parallellt med nuvarande system i den takt som samhället är redo för.

Vilka egenskaper som politiker behöver ha i ett demokratiskt folkstyre beskriver och diskuterar jag fortlöpande på min hemsida Demokratiskt Folkstyre – För en rättvis demokratisk politik! www.demokratisktfolkstyre.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *