En ny sorts politiker

Demokratiskt Folkstyre innebär så stora förbättringar av det nuvarande politiska valsystemet att det även kommer att resultera i nödvändiga förbättringar av landets politiker.

Många av dem kan fortsätta representera sina respektive partier på samma sätt som hittills, eftersom det även finns många medborgare som kommer att vilja rösta på och representeras av ett parti på samma sätt som de alltid har gjort.

Men i takt med att direktdemokrati och digitalt röstande införs så kommer allt fler att överge dessa politiker för att själva ta över deras funktion i samhället i större eller mindre omfattning.

De flesta kommer dock inte att vara beredda att engagera sig och rösta i varje fråga, och dessa kan då istället ge fullmakt åt en privatperson eller politiker att även rösta åt dem. Detta påminner lite om möjligheten att kryssa för en person på valsedeln, men går betydligt längre än så!

Fullmaktspolitiker är den som har fått fullmakt att rösta i varje direktdemokratisk fråga för en eller flera medborgare på de villkor som fullmakten gäller.

Detta ställer höga krav på förtroende för fullmaktspolitiker, och endast de som visar sig förtjäna detta förtroende kommer att kunna representera andra på detta sätt.

Det kan dels vara politiker som strikt följer sitt partis program i varje fråga, men det kan även vara politiker som driver en annan linje än partilinjen i vissa frågor. Dessutom kan det vara privatpersoner med eller utan partitillhörighet som åtnjuter stort förtroende för sin högst personliga politiska uppfattning.

Detta kommer att få till följd att vem som helst kan bli fullmaktspolitiker närsomhelst, och att den elit av yrkespolitiker eller karriärpolitiker som finns idag får se sin ställning hotad av politiskt insatta privatpersoner som tidigare valt att stå utanför den formella partipolitiken.

Om Demokratiskt Folkstyre infördes fullt ut över en natt skulle det bli väldig turbulens inom politikerkåren, inte minst av ovanstående skäl. Därför är det både självklart och nödvändigt att Demokratiskt Folkstyre införs stegvis och parallellt med nuvarande system i den takt som samhället är redo för.

Vilka egenskaper som politiker behöver ha i ett demokratiskt folkstyre beskriver och diskuterar jag fortlöpande på min hemsida Demokratiskt Folkstyre – För en rättvis demokratisk politik! www.demokratisktfolkstyre.se

4 thoughts on “En ny sorts politiker

 1. Tamary Herdebrant

  Hej.
  1. Hur får fullmaktspolitiker sin fullmakt? vad för kriterier?
  2. Är det möjligt med kedjebildning? Som att en fullmaktspolitiker lägger sin ”och andras” röster på en annan fullmaktspolitiker? osv.
  3. Kommer en fullmaktspolitiker veta vem- om- eller hur många som gett honom/henne förtroendet?
  4. Kan ”man” ge olika fullmaktspolitiker förtroendet beroende på frågans kategori? ”Typ departements kategorier”

   
  Reply
 2. lennarthallstrom

  1. På samma sätt som andra fullmakter ges. På ett signerat papper eller digitalt och digitalt signerat. I framtiden alltmer digitalt.

  Om jag tycker att du har liknande åsikter som jag men du är mer insatt och aktiv så kan jag ge dig min fullmakt för att a) inte göra bort mig när jag röstar okunnigt b) vara säker på att min röst kommer med även i de voteringar som jag annars inte skulle deltagit.

  Jag kan närsomhelst ta tillbaka min fullmakt utan att ange något skäl.

  2. Jätte intressant fråga! Spontant nej, men rent logiskt ja. Detta skulle kunna vara något som anges på själva fullmakten för att undvika problemet helt.

  3. Javisst, detta är ett högst personligt avtal med var och en. Tycker man att det blir väldigt byråkratiskt så startar man istället ett parti som alla ens fullmaktsgivare kan rösta på helt anonymt.

  4. Ja definitivt. Varje fullmakt kan utformas unikt för vad den ska gälla och inte gälla. Med digital teknik är detta en baggis att hålla ordning på i samband med digitalt röstande. Framtidens politik kan på så sätt bli mer och mer skräddarsydd efter medborgarnas vilja!

  Tack för dina frågor! Fråga gärna mer om mina svar leder till följdfrågor.

   
  Reply
 3. Tamary Herdebrant

  1. b) Hur kan jag vara säker, den som har min fullmakt kanske trotts allt inte la någon röst. (Kanske jag kan få det bekräftat på något sätt, och kanske fullmaktsröster ska läggas senast någon dag före tiden går ut)

  3. Finns det inte stor risk för ren handel eller ”maktutövande” om det är känt.

   
  Reply
 4. lennarthallstrom

  1 b). Det kan du inte. Att ge någon en fullmakt innebär att ge någon ditt förtroende att representera dig. Saknas det förtroendet bör ingen fullmakt ges. Alla fullmakter är möjliga att missbruka, därför är förtroendet för den som får fullmakten helt avgörande.

  3. Absolut kan någon ohederlig fullmaktspolitiker köpa fullmakter av folk om det var det du syftade på. Detta motsvarar idag att en politiker skulle muta folk att kryssa för den i det allmänna valet.

  Jag tror absolut att fusk skulle förekomma men samtidigt vara försumbart. För till skillnad mot idag då några få röster helt kan avgöra vilket block som får bestämma över det andra så innebär Medelvärdesbeslut att skillnaden inte ens blir märkbar för medelvärdet av röstresultatet.

  Med Demokratiskt Folkstyre blir fusk därför inte alls lika nödvändigt att förhindra som i dagens system, där det kan avgöra varje majoritetsbeslut som tas.

   
  Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *