Förutsättningarna

Det är främst tre saker som behöver införas stegvis och parallellt med det nuvarande representativa parlamentariska systemet:

  • Medelvärdesbeslut
  • Digitala val
  • Direktdemokrati

MEDELVÄRDESBESLUT är en demokratisk förbättring av majoritetsbeslut och går ut på att använda medelvärdet av ett röstresultat som beslut i alla frågor som har ett medelvärde istället för den vinnande majoritetens resultat.

DIGITALA VAL är en demokratisk förbättring av valsedlar gjorda av papper och går ut på att förenkla och tillgängliggöra möjligheten att rösta digitalt så att medelvärdesbeslut och direktdemokrati kan införas stegvis.

DIREKTDEMOKRATI är en demokratisk förbättring av den representativa parlamentariska demokratin och går ut på att ge hela folket möjlighet att rösta i allt fler frågor och vid betydligt fler tillfällen än vart fjärde år.

Vidare till Steg 1  →