Politiker som tjänar folket

Den nya roll som politiker får med fullt utvecklat Demokratiskt Folkstyre innebär dels att de behöver sätta demokratin före sitt eget parti, men också att de behövs för att genomdriva sina hjärtefrågor när så behövs.

Till skillnad mot parlamentariskt majoritetsstyre, som innebär att man enbart genomdriver politiska beslut som man själv står bakom, så innebär fullt utvecklat Demokratiskt Självstyre att de valda politikernas uppgift är att genomdriva de beslut som folket önskar i varje fråga.

Regeringen kommer att bestå av representanter för de politiska partier eller privatpersoner som folket har röstat fram. Dessa har till uppgift att genomdriva de beslut som folket fattar i varje fråga.

För att klara av den uppgiften måste en politiker se sig själv som en folkets tjänare i första hand, men även ta tag i vissa frågor med självintresse!

Varje beslut som tagits av folket kommer ju att behöva politiker som själva står bakom just det beslutet, så att det inte förhalas eller motarbetas. De politiker som är mest motiverade att genomdriva ett visst beslut tilldelas ansvaret för att göra detta.

Hur detta kan genomföras beskriver och diskuterar jag fortlöpande på min hemsida Demokratiskt Folkstyre – För en rättvis demokratisk politik! www.demokratisktfolkstyre.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *