Digital demokrati

Vi har idag helt andra möjligheter att låta medborgarinflytandet vara maximalt jämfört med för bara några decennier sedan. Digitaliseringens stora utbredning, blockchain-teknikens framväxt och sociala medias enorma roll i de flestas vardagsliv har jämnat marken för ett folkstyre som aldrig tidigare varit praktiskt genomförbart.

Jag talar om en möjlig direktdemokrati, inte bara i samband med valen var fjärde år utan fortlöpande i alla frågor där politiska beslut tas.

Ett sådant system kan utvecklas parallellt med det befintliga analoga systemet med valsedlar och folkvalda representanter – precis som den årliga inkomstdeklarationen kan utföras helt digitalt från en dator, eller på det gamla sättet med deklarationsblanketter och kulspetspenna samt en åktur till närmaste skattekontors deklarationsinkast.

Det ena systemet utesluter alltså inte det andra, utan är en kompletterande möjlighet för alla som föredrar ett av dem.

Den stora demokratiska potentialen med ett digitalt system ligger dock inte i att kunna rösta vid valen vart fjärde år utan att kunna rösta i varje politisk fråga som tas upp till beslut under hela den aktuella mandatperioden.

Även detta kan införas successivt och parallellt med det nuvarande politiska systemet så att den som önskar få inflytande i varje fråga kan få det, och den som vill fortsätta ha det som tidigare kan få det.

Medborgare som inte vill engagera sig i varje fråga men heller inte vill låta ett politiskt parti få deras röster kan istället låta någon privatperson eller politiker få representera dem genom en fullmakt.

Detta kommer att ställa helt nya krav på våra politiker och även innebära att en helt ny typ av politiker växer fram – fullmaktspolitiker!

Politikernas och de politiska partiernas roll i ett demokratiskt folkstyre beskriver och diskuterar jag fortlöpande på min hemsida Demokratiskt Folkstyre – För en rättvis demokratisk politik! www.demokratisktfolkstyre.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *