Politikerns framtida roll

Med införandet av direktdemokratiskt folkstyre förändras politikernas roll från att vara folkvalda till att vara folkets tjänare. En viktig förbättring för alla utom möjligen politikerna!

Till en början kan de fortsätta som om inget har hänt, men snart nog kommer de att märka att väljarna har fått friheten att påverka samhällsutvecklingen genom att rösta på småpartier som inte längre har någon spärr som håller dem utanför samhällsinflytandet. Spärren tas bort när direktdemokrati införs som komplement till den representativa demokratin.

De får även konkurrens av några av sina egna partikollegor som lyckats få hundratusentals direktdemokratiska väljare att ge dem sin fullmakt att rösta för deras räkning, helt enkelt för att de inger förtroende och bedriver en politik som folk föredrar framför partilinjen.

Även en ny typ av partilös hobbypolitiker som gör samma sak blir ännu en konkurrent. Och naturligtvis alla engagerade väljare som valt att själva rösta direktdemokratiskt i de frågor som intresserar dem.

En politiker som på nuvarande sätt fortsätter att bedriva agiterande konfrontationspolitik inom sitt riksdagsparti kommer snart att behöva se sig om efter en mer passande karriär.

Framtidens politiker argumenterar för sin politik och inser samtidigt att det bästa för landet är inte att just den politiken får styra utan att folket får styra!

Framtidens politiker tar därför hänsyn till allas uppfattning och lägger fram förslag som har så bred förankring hos folket som möjligt. Detta innebär inte populism – förslaget kan mycket väl vara kontroversiellt – utan enbart en klar medvetenhet om att förslaget behöver anpassas till den verklighet som det är tänkt att införas i för att bli användbart.

Det kommer fortfarande att finnas vitt skilda uppfattningar att rösta på, men den politiker som lyckas formulera det förslag som närmast motsvarar syntesen av alla dessa uppfattningar kommer också att få se sitt förslag ligga närmast det medelvärdesbeslut som tas i frågan.

Att ha en tydlig vision och anpassa den till verkligheten för att förverkliga den när tiden är mogen kommer att vara varje skicklig politikers signum.

Ett utmärkt exempel på detta är kampanjen för Demokratiskt Folkstyre som du just nu läser om. Vision, realism och tålamod är receptet!

Hur detta kan genomföras beskriver och diskuterar jag fortlöpande på min politiska hemsida Demokratiskt Folkstyre – För en rättvis demokratisk politik!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *