Ändrad regeringsform

Att Demokratiskt Folkstyre innebär en komplettering snarare än en förändring av det nuvarande statsskicket blir tydligt när man jämför paragraf 1 i dagens regeringsform med motsvarande text under Demokratiskt Folkstyre.

Dagens regeringsform:

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

DF:s regeringsform:

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt med medelvärdesbeslut. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse, parallellt med ett direkt proportionellt medborgarinflytande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *