En demokrati värd namnet!

Jag tror att fler och fler i vårt land börjar bli redo för ett verkligt folkstyre. Samtidigt är det fortfarande många som vill att majoriteten ska få bestämma enväldigt efter varje val.

I god demokratisk ordning är det därför viktigt att alla dessa åsikter ges möjlighet att bli hörda och få sin proportionella del av inflytandet över politiken!

Exakt hur detta ska gå till kan diskuteras och förbättras över tiden, men den demokratiska grundprincipen ”en medborgare, en röst” förblir ledstjärnan i utvecklingen av vår nuvarande demokrati.

För att detta ska bli möjligt behöver den nuvarande tävlings-demokratin göras om till en demokrati där det inte finns några förlorare.

En sann demokrat gläds åt varje omröstning där resultatet motsvarar gruppens sammanlagda vilja, hur långt ifrån den egna viljan resultatet än är. Då är nämligen resultatet det mest rättvisa för alla som röstar.

Om tre personer röstar om hur många gäster de ska bjuda på sin gemensamma fest och den ena röstar för 20, den andra röstar för 10 och den tredje röstar för 60 så blir det rättvisa resultatet 20+10+60 delat med 3, dvs medelvärdet 30 gäster.

I den typ av demokrati vi har idag så blir däremot resultatet allt annat än det rättvisa resultatet:

Antingen bildar den första och den andra personen majoritet och då blir deras resultat 15 gäster (20+10)/2. Eller så bildar den första och den tredje personen majoritet och då blir resultatet 40 gäster (20+60)/2. Eller så bildar den andra och den tredje personen majoritet och då blir resultatet 35 gäster (10+60)/2.

Ingen av majoriteterna kommer alltså fram till det rättvisa antalet eftersom varje majoritet utesluter en av personerna från att få något inflytande.

Varje resultat av ett majoritetsbeslut av detta slag får naturligtvis välförtjänt kritik från demokratiskt håll, eftersom det inte är ett uttryck för allas vilja utan endast för den privilegierade majoritetens vilja.

Man kan ändå anse sig ha många goda skäl för att försvara ett majoritetsbeslut, men inget sådant skäl är demokratiskt grundat utan ger endast uttryck för ett totalitärt tänkande.

Det rättvisa resultatet av röstningen var i detta tydliga exempel lätt att få fram med hjälp av enkel matematik, men det finns naturligtvis helt andra frågor som inte låter sig avgöras på samma enkla sätt!

Vad som krävs för att dessa ska kunna avgöras rättvist beskriver och diskuterar jag fortlöpande på min hemsida Demokratiskt Folkstyre – För en rättvis demokratisk politik! www.demokratisktfolkstyre.se

(Du kan även provrösta på ett antal frågor till höger eller längre ner på denna hemsida för att se hur Medelvärdesbeslut skiljer sig från Majoritetsbeslut och Medianbeslut.)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *