Så införs Demokratiskt Folkstyre!

DEMOKRATISKT FOLKSTYRE innebär att stegvis införa en alltmer rättvis och utvecklad form av demokrati än den vi har idag.

Det är främst tre saker som behöver införas stegvis och parallellt med det nuvarande systemet:

  • Medelvärdesbeslut
  • Digitala val
  • Direktdemokrati

Medelvärdesbeslut är en demokratisk förbättring av majoritetsbeslut och går ut på att använda medelvärdet av röstutfallet som beslut istället för det vinnande majoritetsutfallet i alla frågor som har ett medelvärde.

Digitala val är en demokratisk förbättring av valsedlar gjorda av papper och går ut på att förenkla och tillgängliggöra möjligheten att rösta så att medelvärdesbeslut och direktdemokrati kan införas stegvis.

Direktdemokrati är en demokratisk förbättring av den representativa parlamentariska demokratin och går ut på att låta hela folket rösta i viktiga frågor vid betydligt fler tillfällen än bara vart fjärde år.

1.Det första steget